Treść i zdjęcia są autorstwa poprzednika
ks Andrzeja Adamiaka

Wystrój Świątyni

Obecny wystrój świątyni w większości jest dziełem pracowni artystycznej Mayera z Monachium i został wykonany na przełomie XIX i XX wieku. Neobarokowy ołtarz pochodzi z 1897 r., w jego centrum, w gablocie podtrzymywanej przez dwa anioły znajduje się cudowna figura Matki Bożej. Nad nią dwaj aniołowie trzymają koronę. Serce przebite mieczem w górnej nastawie ołtarza nawiązuje do proroctwa starca Symeona: „Twoje serce przeniknie miecz boleści”. Na łuku prezbiterium znajdują się rzeźby z koronacją Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Malowidła sklepienia nawy, łuku prezbiterium i witraże w krużgankach przedstawiają wezwania z Litanii Loretańskiej. Witraże w prezbiterium ukazują rodziców Matki Bożej, Annę i Joachima, a w nawie świętych: Józefa, Jerzego, Agnieszkę i Barbarę. Organy dziewięciogłosowe z dwoma manuałami wykonał C. Berschdorf w 1935 r. w Nysie.

wystroj_11d
zegar_d
wystroj_05d
wystroj_14d
wystroj_07d
w_dr.Krzy._k_d

2023 / kolorowagrafika.pl

Kontakt

Sanktuarium „Maria Śnieżna”
Góra Igliczna 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel.535-388-183
sanktuariummariasniezna@gmail.com

Online