Treść i zdjęcia są autorstwa poprzednika
ks Andrzeja Adamiaka

Figurka Matki Bożej

Łaskami słynąca figura Matki Bożej została wykonana w Austrii ok. 1750 r. przez nieznanego artystę, z drewna lipowego, jako płaskorzeźba, ma 39 cm wysokości i jest ludową kopią cudownej figury Matki Bożej z austriackiego sanktuarium w Mariazell. Figura przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus trzymanym na prawej ręce. Suknia Maryi jest w kolorze błękitu z motywem floralnym, zaś suknia Jezusa gładka w kolorze czerwieni. Suknie obu postaci są w kształcie trapezu z poziomymi pasami imitującymi sploty sznura z wisiorami. Podstawę figury stanowią trzy główki aniołków. Na figurę zakładane są sukienki, które mają figurę Matki Bożej upiększyć i ubogacić.

Na figurę zakładane są sukienki, które mają figurę Matki Bożej upiększyć i ubogacić.

Obecną sukienkę ufundował Jego Ekscelencja Ignacy Dec Pierwszy Biskup Świdnicki w podziękowaniu za 75 lat życia, 50 lat kapłaństwa, 15 lat biskupstwa i 15-lecie Diecezji Świdnickiej.

Maria Śnieżna

Wybudowany kościół podczas poświęcenia w dniu 22.10.1782 r. otrzymał wezwanie (Mariæ ad Nives) „Maria Śnieżna”. Podpowiedzią wezwania dla wybudowanej świątyni ku czci Błogosławionej Dziewicy Maryi w „Masywie Śnieżnika” był śnieg, który był nawiązaniem do nazwy pasma gór, ograniczał także czas prowadzenia prac budowlanych i sięgał do początku kultu Matki Bożej.

Legenda

Pierwsza świątynia o tym wezwaniu „Maria Śnieżna”, została wybudowana w Rzymie w miejscu, gdzie 5 sierpnia w 352 r. spadł śnieg. Wybudowanie tej rzymskiej świątyni wiąże się z legendą, według której papież Liberiusz (352-366) i rzymski patrycjusz Jan mieli podobne sny. Papieżowi śniło się, że został poproszony o zatwierdzenie budowy kościoła poświęconego Matce Bożej w miejscu, gdzie w Rzymie spadnie śnieg. Patrycjusz Jan podczas snu dowiedział się, że będzie miał potomstwo, jeżeli za zgodą papieża wybuduje w Rzymie kościół poświęcony Matce Bożej w miejscu, gdzie spadnie śniegu. Rano 5 sierpnia 352 r. wzgórze Eskwlińskie pokryte warstwą śniegu spowodowało wielkie zdziwienie u Rzymian, a dla papieża Liberiusza i rzymskiego patrycjusza Jana było wyraźną podpowiedzią, aby zgodnie z wolą Bożą przystąpić do budowy świątyni. Dla upamiętnienia owego opadu śniegu otrzymała wezwanie Santa Maria della Neve – Matki Bożej Śnieżnej. Była to pierwsza świątynia wybudowana ku czci Matki Bożej w Europie. Obecna świątynia wzniesiona w tym miejscu to bazylika Santa Maria Maggiore – Matki Bożej Większej, jedna z czterech bazylik większych Rzymu. 

Od czasu poświęcenia kościoła na górze Iglicznej, figura Matki Bożej, często potocznie określana jest wezwaniem „Maria Śnieżna”.

Przyczyna
Naszej Radości

Cudowna figura Matki Bożej na górze Iglicznej jest jednym z dowodów Jej wiecznej obecności na ziemi. Wysłuchuje modlitw wiernych, dostrzega problemy i troski dzisiejszych ludzi, czeka na nich. Ona chce nam pomóc. Dla wyrażenia odpowiedniej wdzięczności Bożej Rodzicielce za tak liczne łaski, Ojciec Święty Jan Paweł II podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, w dniu 21 czerwca 1983 r., dokonał we Wrocławiu koronacji cudownej figury Matki Bożej, nadając jej wezwanie „Przyczyna Naszej Radości”:

„Pragnę wyrazić radość, że wśród jasnogórskiej pielgrzymki jest mi dane ukoronować cudowną figurę Matki Bożej Śnieżnej, która w Sudetach króluje i hojnie rozdaje swe łaski: szczególna Opiekunka ludzi dotkniętych chorobą oczu, niewiast pragnących potomstwa, turystów i sportowców – Przyczyna Naszej Radości. Wkładając na skronie Syna i Matki korony, mówimy: „Tyś Bogarodzicą, Tyś naszą Matką, naszą Królową. w Twoich rękach, Pośredniczko łask wszelkich, nasze życie i nasze zbawienie.” Zbieramy dziś w jedno, składamy u stóp Twoich wiarę, nadzieję i miłość wyrażane tu i wyznawane przed Tobą od tylu dziesiątków lat, a także naszą wiarę, nadzieję i miłość – i tę, którą wyznawać będą przyszłe pokolenia. Bądź naszą radością, jak w przeszłości, tak również dziś, zsyłaj sercom naszym łaski, tak jak płatki śniegu w górach, gdzie mieszkasz. Polecam siebie i moją posługę Kościołowi powszechnemu na rzymskiej Stolicy świętego Piotra modlitwom pielgrzymów, którzy Cię, Matko Boża Śnieżna, odwiedzają.”

Film ukazuje koronację figury Matki Bożej z Sanktuarium “Maria Śnieżna”

Bulla koronacyjna - tłumaczenie

Jaką wielką czcią otaczana jest figura Matki Bożej Śnieżnej, strzeżona na górze Iglicznej, położonej w granicach Parafii Św. Józefa w Międzygórzu w Archidiecezji Wrocławskiej, najlepiej świadczą bezustanne katolickie rzesze pielgrzymów, które przez lata od 1782 roku, kiedy tam tejże Dziewicy kościół został poświęcony nieustannie przybywają, aby wyprosić łaskawą opiekę i skuteczne wstawiennictwo u Boga najsłodszej Matki, że Jej dobrodziejstwa były liczne świadczą wpisy w księgach tej świątyni. Dla powiększenia tego kultu i dla wyrażenia odpowiedniej wdzięczności Bożej Rodzicielce za udzielone tak liczne łaski w czasie upływu czasu, Wielebny Brat Henryk Gulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski wyrażając pragnienie swoje, kleru i wiernych, prosił, aby w Naszym imieniu i Naszym autorytetem wizerunek ten mógł być ukoronowany kosztownym klejnotem. Dlatego My, zasięgnąwszy rady Świętej Kongregacji dla Sakramentów i Kultu Bożego, bardzo chętnie przychylamy się do prośby i niniejszym pismem Naszym Apostolskim Autorytetem udzielamy mu upoważnienia, aby wizerunkowi, który co dopiero wspomnieliśmy, w Naszym imieniu nałożył kosztowną koronę stosując przepisy co do rytu i formuły. Przy tym głęboko wierzymy, że przez ten uroczysty fakt zostanie powiększona chwała tak wielkiej Orędowniczki, Królowej nieba i ziemi, jak i zostaną umocnione wiara i obyczaje katolickiej wspólnoty. Wszelkie przepisy przeciwne są nieważne. Dane w Rzymie, u Św. Piotra, pod pieczęcią Rybaka, dnia 28, miesiąca października, roku 1982, w piątym roku Naszego Pontyfikatu.

/-/ Augustyn Kardynał Casaroli
w publicznych sprawach Kościoła

Relikwie Jana Pawła II

Relikwie włosów Jana Pawła II  w relikwiarzu metalowym Ø 2,6 cm i wysokości 1 cm, relikwiarz zamknięty szybką osadzoną w ramce z rocaillami zbliżoną w kształcie do kwadratu o wymiarach 3,4 x 3,4 cm. Wewnątrz relikwiarza w centrum włosy umieszczane na niebieskim tle oraz na białej szarfie napis: „Ex Capillis S. Joannis Pauli II Papae” (Z włosów Świętego Papieża Jana Pawła II). Relikwiarz umieszczony w plastikowym etui koloru bordowego o wymiarach 6,8 x 2,9 x 7 cm. Dołączony dokument do relikwii nr 876 z 10.07.2021 r., który podpisał Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowa, potwierdza autentyczność relikwii pierwszego stopnia zawierającej włosy Jana Pawła II. Relikwie przekazał Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowa. Relikwie w Sanktuarium są od 09.09.2021 r.

Przyczyna Naszej Radości

patronką miejscowości Góra Igliczna

Miejscowość Góra Igliczna położona jest w powiecie Kłodzko, gmina Bystrzyca Kłodzka, na wysokości 750 – 800 m n.p.m. na stoku góry Iglicznej. Swoje istnienie zawdzięcza kultowi figury Matki Bożej, a nazwę górze Iglicznej, na której stoku jest położona.

Początki miejscowości to data wmurowania kamienia węgielnego w 1781 r. pod budowę Sanktuarium na gruncie rolnika Johana Veita z Wilkanowa. Od wezwania świątyni powstały przysiółek nazywano Marią Śnieżną lub Górą Igliczna. Z dniem 01.01.2016 r. miejscowość Góra Igliczna przestała być częścią Wilkanowa i stała się samodzielną osadą.

Do miejscowości Góra Igliczna i Sanktuarium prowadzą szlaki turystyczne „czerwony”, „żółty”, „zielony”, „Szlak Papieski”, „Szlak św. Jakuba” „Szlak Błogosławionego Ks. Gerharda Hirschfeldera” oraz droga dojazdowa od strony Bystrzycy Kłodzkiej poprzez miejscowości: Marianówka i Szklary.

Miejscowość, otoczona jest lasami, które stanowa 98% terenu miejscowości. Jej mieszkańcy głównie związani są z miejscem kultu religijnego, poprzez obsługę pielgrzymów i turystów przybywających do Sanktuarium „Maria Śnieżna”.

Na prośbę Rady Miejskiej Biskup Świdnicki Ignacy Dec w dniu 10.04.2018 r. podpisał Dekret ustanawiający Najświętszą Maryję Pannę Przyczynę Naszej Radości patronką miejscowości Góra Igliczna, który zatwierdziła Stolica Apostolska dnia 23.01.2019 r. Uroczyste ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Przyczyny Naszej Radości patronką miejscowości dokonał Ks. Bp Adam Bałabuch w dnu 23.06.2019 r.

Od tej pory data rocznicy koronacji figury Matki Bożej przez Jana Pawła II, jest równocześnie dniem uroczystości patronki miejscowości Góra Igliczna.

Jan Paweł II w Sanktuarium

Jan Paweł II nawiedził Sanktuarium „Maria Śnieżna” co najmniej trzykrotnie i sprawował Mszę Świętą:
7 lipca 1955 r. – jako ksiądz Karol Wojtyła, pielgrzymując pieszo z Kudowy wraz z grupą przyjaciół studentów z Krakowa. Nocleg na górze Iglicznej z 6/7 lipca w nieistniejącym już obiekcie „Pod pięknym widokiem” z panoramą na Kotlinę Kłodzką.
20 sierpnia 1961 r. – jako biskup krakowski, na zakończenie obchodzonych we Wrocławiu „Dni Maryjnych”. Od strony miejscowości Marianówka przywiózł samochodem skodą ks. prałat Stanisław Franczak.
10 sierpnia 1968 r. – jako kardynał krakowski, pielgrzymując z księżmi Archidiecezji Krakowskiej. Po noclegu w hotelu „Śnieżnik” w Bystrzycy Kłodzkiej, przewodnik sudecki Adam Kiernicki przyprowadził grupę od strony Międzygórza.

Gerhard Hirschfelder, prezbiter i męczennik

Urodzony 17.01.1907 r. w Kłodzku. Wyświęcony 31.01.1932 r. we Wrocławiu na kapłana dla Hrabstwa Kłodzkiego, należącego do archidiecezji praskiej. Mszę św. prymicyjną odprawił w kaplicy Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa w Długopolu Zdroju. Jako wikariusz i duszpasterz młodzieży, pracował w Kudowie Zdroju-Czermnej, a następnie w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie po kolejnej profanacji krzyża, podczas niedzielnego kazania 27.07.1941 r. powiedział: „Kto z serc młodzieży wyrywa wiarę w Chrystusa – jest przestępcą”. Za co został aresztowany 01.08.1941 r. i osadzony w więzieniu kłodzkim, a następnie w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie otrzymał nr 28972. Umieszczony w bloku 30 o zaostrzonym rygorze, przeznaczonym głównie dla polskich księży, następnie w bloku 26, w którym przebywali księża niemieccy. Zmarł 01.08.1942 r. w wyniku maltretowania, niedożywienia i utraty sił. Po spaleniu w krematorium Jego prochy spoczęły w grobie przy kościele w Kudowie Zdroju-Czermnej. Ogłoszony błogosławionym w Münster 19.09.2010 r. PIELGRZYMOWAŁ DO TEGO SANKTUARIUM

2023 / kolorowagrafika.pl

 

Kontakt

Sanktuarium „Maria Śnieżna”
Góra Igliczna 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.535-388-183
tel.748-135-175 sanktuariummariasniezna@gmail.com

Online