Treść i zdjęcia są autorstwa poprzednika
ks Andrzeja Adamiaka

Odpust Zupełny

W Sanktuarium „Maria Śnieżna” mamy okazję uzyskać odpust zupełny - darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone już w sakramencie pokuty. Aby go uzyskać, pod zwykłymi warunkami: Komunia św., sakramentalna spowiedź i modlitwa w intencji Ojca Św., jak podpowiada nam dokument wystawiony przez Stolicę Apostolską 25 marca 1993 r. z upoważnienia Ojca Świętego Jana Pawła II, musimy nawiedzić to miejsce i uczestniczyć w świętej liturgii lub przynajmniej odmówić Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary. Odpust ten mogą uzyskać wierni: w dniu liturgicznego obchodu tytułu kołcioła - odpustu ku czci „Marii Śnieżnej”; również raz w roku, w dniu wybranym przez siebie; a także pielgrzymując w grupie do tego miejsca.

Sakrament Eucharystii i Nabożeństwa

Msza Św. sprawowana jest każdego dnia

o godz. 12:00

W soboty, niedziele i uroczystości

o godz. 12:00 i 16:00

Msza św w uroczystość odpustową

tylko o 13:00

(nie ma Mszy św. o 12:00 i 16:00)

Modlitwa odmawiana w Sanktuarium przed Mszą św.

Najświętsza Panno Maryjo, Przyczyno Naszej Radości, Mario Śnieżna, przychodzimy do Ciebie w tym świętym miejscu łaski, w którym za Twoim wstawiennictwem Wszechmogący Bóg darzy: chorych - zdrowiem, ociemniałych - przejrzeniem, pragnących potomstwa - łaską rodzicielstwa, strapionych - pociechą, opuszczonych - pomocą, grzeszników - przebaczeniem i łaską. Prosimy Cię, abyś i nas wspomagała teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa odmawiana w Sanktuarium po Mszy św.

Najświętsza Panno Maryjo, Przyczyno Naszej Radości, Mario Śnieżna, Tyś Bogarodzicą, Tyś naszą Matką, naszą Królową. W Twoich rękach, Pośredniczko łask wszelkich, nasze życie i nasze zbawienie. Składamy u stóp Twoich wiarę, nadzieję i miłość. Bądź naszą radością, jak w przeszłości, tak również dziś. Amen.

św. Jan Paweł II - z modlitwy koronacyjnej 21.06.1983 r.

Uroczystości odpustowe:

Przyczyny Naszej Radości

(21 VI) - obchodzona jest w przedostatnią niedzielę czerwca, godz. 13:00

Marii Śnieżnej

(5 VIII) - obchodzona jest w pierwszą niedzielę sierpnia, godz. 13:00

Okres Bożego Narodzenia

Pasterka - godz. 24:00

Okres Wielkanocy

WIELKI POST

Droga Krzyżowa stacjami na szczyt góry Iglicznej, piątek, godz. 20:00

WIELKI PIĄTEK

Droga Krzyżowa stacjami na szczyt góry Iglicznej, godz. 20:00

WIELKA SOBOTA

> poświęcenie pokarmów - o pełnych godzinach, 11:00, 12:00, 13:00

> Wigilia Paschalna - godz. 20:00

sakrament pokuty

Do sakramentu pokuty można przystąpić w Sanktuarium codziennie przed i po Mszy Świętej oraz po uzgodnieniu w innym dowolnym czasie.

sakrament chrztu

Aby przyjąć chrzest w Sanktuarium „Maria Śnieżna” w miejscowości Góra Igliczna, należy co najmniej tydzień przed planowaną uroczystością dostarczyć Ks. Kustoszowi:

> odpis aktu urodzenia dziecka (wyciąg z urzędu stanu cywilnego)
> dokument potwierdzający zawarcie Sakramentu Małżeństwa
> dowody osobiste rodziców i chrzestnych
> zaświadczenie od księdza proboszcza miejsca zamieszkania chrzestnych, że mogą piastować godność rodziców chrzestnych (są praktykującymi katolikami)
> zgoda na chrzest św. w sanktuarium z parafii zamieszkania rodziców dziecka

Z Ks. Kustoszem należy osobiście ustalić dzień i godzinę oraz szczegóły związane z udzieleniem sakramentu.

Zgoda na filmowanie i fotografowanie uroczystości dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Osoba fotografująca, filmująca proszona jest o przestawienie się przed uroczystością w zakrystii sanktuarium.

sakrament małżeństwa

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa w Sanktuarium „Maria Śnieżna” w miejscowości Góra Igliczna, należy co najmniej tydzień przed planowaną uroczystością dostarczyć Ks. Kustoszowi:

> licencję na zawarcie sakramentu małżeństwa wystawiona przez jednego z księży proboszczów parafii miejsca zamieszkania (nie zameldowania) narzeczonej lub narzeczonego (cały proces przygotowania i dokumentacji odbywa się w parafii wystawiającej licencję), wystawioną na:

Sanktuarium „Maria Śnieżna” Góra Igliczna 1 57-500 Bystrzyca Kłodzka

> dowody osobiste narzeczonych i świadków

> 3 egzemplarze zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego lub odpis aktu zawarcia małżeństwa (wyciąg z urzędu stanu cywilnego)

Z Ks. Kustoszem należy osobiście omówić szczegóły związane z zawarciem sakramentu, podać dane personalne i kontaktowe, ustalić dzień i godzinę, rezerwując termin z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zgoda na filmowanie i fotografowanie uroczystości dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Osoba fotografująca, filmująca proszona jest o przestawienie się przed uroczystością w zakrystii sanktuarium.

Wystrój Sanktuarium na uroczystość zaślubin w gestii Nowożeńców po wcześniejszych konsultacjach z ks. Rektorem.

W czasie uroczystości Sakramentu Małżeństwa wyklucza się piosenki i utwory o charakterze świeckim oraz używanie instrumentów zakazanych przez Kościół w liturgii.

intencje mszalne

W Sanktuarium Matki Bożej w miejscowości Góra Igliczna istnieje następująca możliwość zamówienia Mszy Świętej:

1. Intencja WSPÓLNA - odprawiana jest każdego 5 dnia miesiąca (cud w Rzymie 5 sierpnia 358r.), 30 min przed Mszą św. zbiorową odmawiana jest modlitwa różańcowa.

1. Intencja INDYWIDUALNA - w dzień powszedni o godz. 12:00, a soboty, niedziele i święta o godz. 12:00 i 16:00, wymagane jest uzgodnienie terminu.

Ofiarę na Mszę Świętą można przekazać następująco:

1. osobiście w Sanktuarium

1. przekazać za pośrednictwem poczty na adres:

Sanktuarium „Maria Śnieżna” Góra Igliczna 1 57-500 Bystrzyca Kłodzka
BANK SPÓŁDZIELCZY KŁODZKO 83 9523 1040 0119 7931 2001 0001

Przesyłając ofiarę Pocztą lub wpłacając na konto należy podać informację: Ofiara na Mszę Świętą... . Tak, aby było wiadomo od kogo i na co został dokonany przelew. Można też kopię przelewu dołączyć do e-maila.

dla turystów

Pamiątki z Sanktuarium

do nabycia w budynku rektoratu Sanktuarium (plebani). Dochód ze sprzedaży przeznaczony na utrzymanie i remonty Sanktuarium.

Sala dla Pielgrzymów

w budynku rektoratu Sanktuarium (plebani) czynna każdego dnia. Dochód przeznaczony na utrzymanie i remonty Sanktuarium.

Wystawa

ukazująca dzieje Sanktuarium na Górze Iglicznej i kult Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Marii Śnieżnej” mieści się w krużgankach Sanktuarium. Ofiara za zwiedzenie przeznaczona na utrzymanie i remont Sanktuarium.

Szopka Bożonarodzeniowa

całoroczna, mieści się w krużgankach Sanktuarium. Jej oglądanie połączone jest ze zwiedzeniem wystawy.

Film ukazuje Sanktuarium "Maria Śnieżna". Został zrealizowany przez TV3 Wrocław w ramach programu "Drogi wiary" w dniu 25.05.2019 r.

2023 / kolorowagrafika.pl

Kontakt

Sanktuarium „Maria Śnieżna”
Góra Igliczna 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel.535-388-183
sanktuariummariasniezna@gmail.com

Online